Werkwijze.

Wij zijn een landelijk werkend bureau en komen op het door de opdrachtgever opgegeven adres. Dit kan aan huis zijn of mogelijk op het werkadres. Het taxatie-rapport wordt opgesteld in drievoud en verzonden aan opdrachtgever. In verband met het snel verzekeren kan mogelijk dezelfde dag de assuradeur worden ingelicht omtrent de vastgestelde waarde.


Landelijke dienstverlening.